Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

im. ks. prof. Piotra Poręby

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF


Sprawdzian szóstoklasisty 1 kwietnia 2015 roku (środa)

•     część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00
•     część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45

Informator o sprawdzianie

Próbny sprawdzian

Arkusze egzaminacyjne 2002 - 2014

→ Sprawdzian szóstoklasisty - 20 zestawów

Sprawdzian z Operonem  - wyniki.operon.pl

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Mystkowie od 19 do 30 marca 2015 roku

Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie informuje o zapisach dzieci urodzonych w 2010 roku do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. Zapisy przeprowadzone będą w dniach 19-30 marca 2015 roku w sekretariacie ZSPG w Mystkowie w godzinach 7.00 – 15.00. Wniosek (zał. nr 2) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły (www.szkola.mystkow.net). Od września 2015 roku prawo do edukacji przedszkolnej mają również dzieci 4-letnie. Dzieci czteroletnie (urodzone w 2011 r.) nie mają obowiązku przedszkolnego, lecz prawo do miejsca w oddziale przedszkolnym i realizowania wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat. Za zapewnienie miejsca w oddziale przedszkolnym odpowiedzialny jest Wójt Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole niż liczba przygotowanych miejsc (25), przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne określone w  Zasadach rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Mystkowie. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka do oddziału przedszkolnego z powodu braku miejsc, Wójt Gminy wskazuje przedszkole na terenie gminy, w którym dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Mystkowie, załącznik nr 2

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego w Mystkowie

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej w Mystkowie do 25 kwietnia 2015 roku

Zgłoszenie dziecka do klasy I gimnazjum w Mystkowie

 

Przed egzaminem gimnazjalnym  - zagraj i zdaj!!!

Wyniki V Edycji Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła" - dwudzieste siódme miejsce szkoły w Mystkowie (na 269 szkół). Więcej ...

Projekt „Powiatowe Centrum Edukacji”

PLAN LEKCJI

 

Szkoła Podstawowa w Mystkowie

przystąpiła do V edycji

konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”

Szkoła Podstawowa w Mystkowie przystąpiła do V edycji konkursu województwa małopolskiego „ODBLASKOWA SZKOŁA”. Celem konkursu jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe, przygotowanie do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym w drodze ze szkoły i do szkoły, poznanie podstawowych zasad i obowiązków pieszego uczestnika ruchu drogowego, sposobów bezpiecznego zachowania się na drogach oraz oceniania właściwych i niewłaściwych zachowań pieszych. Konkurs pokazuje, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. W szkole będą przeprowadzone działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym: spotkanie z policjantem, pracownikiem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, konkursy plastyczne, multimedialne, turniej wiedzy. Uczniowie zostaną wyposażeni w elementy i kamizelki odblaskowe. Poprzez udział w konkursie uczniowie będą mogli poszerzyć wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, zapoznają się ze znakami drogowymi i koniecznością noszenia odblasków o zmroku. Szkolnym koordynatorem konkursu jest pani Beata Potoczek.  Zapraszamy do udziału w konkursie.

----------------------------------------------------------------------------------

ŚmiechOd września 2014 roku uczniowie Gimnazjum w Mystkowie biorą udział w projekcie:  Promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnej poprzez szkolenia i warsztaty pn. "Sądecka Akademia Przedsiębiorczości".

 

Puszcza oczkoBezpłatne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Puszcza oczkoSPRAWDZIAN W KLASIE VI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/15 ZSP-G w Mystkowie

Początek roku szkolnego

1 września 2014 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014 r.

Święto Patrona Szkoły

12 listopada 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia 2014 r.

I semestr

1 września 2014 r. – 2 lutego 2015 r.

II semestr

3 lutego – 26 czerwca 2015 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

2 lutego 2015 r.

Ferie zimowe

16 lutego - 1 marca 2015 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 - 7 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian

1 kwietnia 2015 r. (środa):

 • część pierwsza  - język polski
  i matematyka - godz. 9:00
 • część druga - język obcy nowożytni - godz. 11:45.

Egzamin gimnazjalny

21- 23 kwietnia 2015 r.

a) część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

-  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r. (środa)

-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

-  z zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

-  na poziomie podstawowym - godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Roczna konferencja klasyfikacyjna

23 czerwca 2015 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

26 czerwca 2015 r.

Wakacje

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych2 stycznia 2015 (piątek)

5 stycznia 2015 (poniedziałek)

1 kwietnia 2015 dla klas I-V szkoły podstawowej

21,22,23 kwietnia 2015 dla klasy I i II gimnazjum

(egzaminy gimnazjalne klas trzecich)

5 czerwca 2015 (dzień po Bożym Ciele)

 

Rekolekcje wielkopostne

Zgodnie z harmonogramem

Spotkania z rodzicami

4 września 2014 r.

4 listopada 2014 r.

20 stycznia 2015 r.

marzec 2015 r. (spotkanie dla rodziców uczniów  klasy 6 szkoły podstawowej przed sprawdzianem)

kwiecień 2014 r.

15 czerwca 2015 r.

Dni otwarte szkoły

Zgodnie z harmonogramem

Dni wolne

11 listopada - Święto Niepodległości - wtorek
6 stycznia - Trzech Króli - wtorek
1 maja - Święto Pracy – piątek
4czerwca – Boże Ciało - czwartek

Szkolne konkursy różnego typu

Na bieżąco, zgodnie z harmonogramem konkursów

Finały szkolnych rozgrywek sportowych

Zgodnie z harmonogramem i ofertą

Ogólnoszkolne imprezy

 

Zielona Szkoła

 

Rajd gimnazjalny

 

 

 • Od września 2014 roku na prośbę rodziców organizujemy zajęcia z logopedą oraz uruchamiamy w szkole świetlicę. W związku z dostosowaniem czasu pracy świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci i rodziców, prosimy o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do świetlicy.  Kartę zapisu (pobierz) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: http://www.szkola.mystkow.net

  Kartę zapisu prosimy złożyć w sekretariacie szkoły.

==================

 

Uczeń naszej szkoły Wojciech Basiaga laureatem konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

,,Taki to mroczny czas” – 70 rocznica Powstania Warszawskiego

W 2014 roku przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jednego z największych czynów zbrojnych, którego celem było wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Aby przypomnieć zmagania o wolną Polskę, Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z IV LO im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, zorganizowało konkurs dla uczniów gimnazjum pt. „Taki to mroczny czas”. Honorowy patronat nad konkursem objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W konkursie wziął udział uczeń II klasy Gimnazjum w Mystkowie – Wojciech Basiaga. Po szkolnych eliminacjach zakwalifikował się do etapu rejonowego. Ten odbył się 7 stycznia w Krakowie, a Wojtek uzyskał jeden z najlepszych wyników. Kolejny etap – wojewódzki – odbył się 4 marca w Olkuszu. Tym razem Wojtek był bezkonkurencyjny. Na 140 punktów możliwych do zdobycia, uzyskał 123, co dało mu tytuł laureata i zdobywcy I miejsca. Uroczyste zakończenie konkursu „Taki to mroczny czas” i rozdanie nagród odbyło się 3 kwietnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie zabrakło na nim głównego bohatera. Wojtkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie gratulujemy i składamy podziękowania za opiekę naukową i przygotowanie uczniów do konkursu Pani Joannie Pałka.

====================================

Prezentacje uczniów ZSPG w Mystkowie

Moja mała ojczyzna.............. Moja szkoła ................ Poznaj moją szkołę ....................Nasza szkoła..................... Moja szkoła

=============================================================================

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa się z Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół liczy 209 uczniów. Granice obwodu w przypadku uczniów stanowią wsie: Mystków oraz część sołectwa Mszalnica. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostępem do Internetu z każdego miejsca na terenie szkolnym oraz nową pracownią językową. Szkoła posiada salę gimnastyczną, która służy też do uroczystości, akademii, zabaw i szkolnych imprez.

Dla dzieci chcących rozwijać swoje uzdolnienia, proponuje szeroką ofertę edukacyjną. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Oferowane zajęcia można podzielić na kilka bloków: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań - praca z uczniem zdolnym, zajęcia artystyczne, sportowe.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w naszej szkole: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Babci, Dzień Matki,  Dzień Wiosny, Dni Biblioteki, Wigilia, Dzień Dziecka, Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora i Przewodniczącego Rady Rodziców. Na ważniejszych uroczystościach swą obecnością zaszczycają nas przedstawiciele środowisk ważnych dla funkcjonowania szkoły, członkowie władz gminnych i oświatowych, sponsorzy.

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie pochodzą z roku 1539. Była to szkoła parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona Brudnickiego część budynku folwarcznego, którą zamieniono potem na izbę lekcyjną, potem adaptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. Warunki jednak były bardzo trudne. Starania o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.
12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała przede wszystkim postawa księdza-pełna miłości i życzliwości do każdego człowieka, poświęcenia i wiary.
Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął się przed pokusami łatwego życia, ani przed trudnościami, które napotykał na swej drodze - stanowi wzór do naśladowania.
Obierając sobie za Patrona księdza profesora w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz z jego ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest zaszczytem, ale również zobowiązuje.

Ks. prof. Piotr Poręba,   mystkowianin, absolwent miejscowej szkoły powszechnej, założyciel Katedry Pedagogiki Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Słowa Platona „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre” stały się bliskie uczniom naszej szkoły i wszelkim działaniom wychowawczym podejmowanym przez całą społeczność szkolną. Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami i Parafią. To sprawia że oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uniwersalnym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.

Od 1 września 1999 roku, w związku z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, w budynku zaczęło funkcjonować też gimnazjum. W roku 2002 budynek przeszedł gruntowny remont oraz powołano Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Także  w ostatnich latach została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku oraz dokonano gruntownego remontu pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainstalowano monitoring, wymieniono wyposażenie sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono estetykę terenu szkolnego. Utworzony został plac odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na placu szkolnym i wokół szkoły.

Szkoła aktywnie wykorzystuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Bierze udział w licznych projektach. W minionych latach zorganizowane zostało szkolenia na terenie ZSPG w Mystkowie dla 12 nauczycieli szkoły „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Szkolenie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. Obejmowało zagadnienia z zakresu komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Kurs trwał 10 tygodni, razem 80 godzin. Od października 2010 do kwiecień 2011 realizowany był projekt unijny „Szansa na lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej i językowej oraz orientacja zawodowa i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych). Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku w programie „Szklanka mleka”, dzięki któremu każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje trzy razy w  tygodniu  bezpłatnie kartonik białego mleka. Od 2009 roku bierzemy także udział w programie „Owoce w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują porcje warzyw i owoców. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali udział w projekcie „Diament”.  W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Mystkowie realizował kilka projektów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013:

„Aktywnie w przyszłość"

W roku szkolnym 2012/2013 zakończyliśmy realizację projektu „Aktywnie w przyszłość", w którym brali udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Projekt edukacyjny realizowany był od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku W ramach projektu realizowane były następujące grupy zajęć:

Moduł I - Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami posiadającymi opinię z  poradni lub zaświadczenie  od nauczyciela o trudnościach w nauce.

* Moduł II -  Pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym:

•warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym ICT,

•warsztaty z przedmiotów humanistycznych w tym z języka obcego.

* Moduł III - Kółka zainteresowań: koło młodych przyrodników, matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, dziennikarskie, językowe – j. angielski, historyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, plastyczno-fotograficzne.

* Moduł IV - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć grupowych i indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym.

Kilkunastu uczniów gimnazjum brało udział w wyjazdowych warsztatach multimedialnych i plastycznych. Zajęcia prowadzone były w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich i pracowniach plastycznych.

Wszystkie zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Większość uczniów uczestniczyła w kilku kółkach zainteresowań, także w soboty. Udział naszej szkoły w  projekcie „Aktywnie w przyszłość” pozwolił na  nieodpłatne otrzymanie  pracowni językowej, pracowni komputerowej (15 laptopów wraz z oprogramowaniem), tablicy interaktywnej, radiomagnetofonów, kamery cyfrowej oraz wielu  pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów i kółek zainteresowań.

Łącznie gimnazjum w Mystkowie otrzymało pomoce dydaktyczne o wartości 73 tys. złotych. Uczniowie  gimnazjum w ramach kółka przyrodniczego  mogli wyjechać na dwu dniową bezpłatną wycieczkę „Ojców-Pieskowa Skała-Kraków”  oraz  w „Pieniny”( Zamek w Niedzicy, spływ Dunajcem, Palenica).

Uczestnicy koła językowego wyjechali nieodpłatnie nad Morze Bałtyckie na dziesięciodniowy obóz językowy. W maju 2012 roku gimnazjaliści
uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Techniki, Łazienki, Centrum Kopernik-laboratoria biologiczne, chemiczne, fizyczne, Niebo Kopernika –planetarium, Pałac na Wodzie, Starówka, Wilanów, Stadion Narodowy). Każdy uczeń biorący udział w projekcie „Aktywnie w przyszłość” otrzymał wyprawkę: pendrive, zeszyty, piórnik, plecak, artykuły piśmiennicze.

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA  1

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA 2

Sądeckie TV - relacja 3

„Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania”

W roku 2012/2013 realizowany był projekt „Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania Uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Kamionka Wielka”(zajęcia wyrównawcze dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy).   Głównym celem projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas młodszych i ich potrzeb.

Po przeprowadzeniu rekrutacji, zespół nauczycieli zakwalifikował 39 uczniów, których objęto:

* zajęciami logopedycznymi - 4 grupy - 8 osób

* gimnastyką korekcyjną - 4 grupy - 15 osób

* zajęciami dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 2 grupy - 6 osób

* zajęciami dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i w pisaniu - 2 grupy - 10 osób.

Realizacja projektu pozwoliła szkole pozyskać wiele ciekawych pomocy i materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 

„Moja Natura”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Gimnazjum w Mystkowie wzięli udział w Powiatowym Programie Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowosądeckiego „Moja Natura”, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

W ramach projektu szkoła otrzymała książki edukacyjne „Moja Natura”, a we wrześniu  2012r. brała udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tematyką zajęć były: zagrożenia naturalne związane z ruchami Ziemi, zjawiskami meteorologicznymi, działalnością człowieka oraz sposoby zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa).

W ramach projektu zorganizowana była również wycieczka edukacyjna do wybranych obszarów Natura 2000 ustanowionych w obrębie powiatu nowosądeckiego. Tematem wycieczki była prezentacja obszarów, które są ostoją gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. 11 października 2012 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Łabowej. Ponadto zorganizowany został Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o obszarze Natura 2000. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W dniu 16 listopada 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat "Moja Natura". Prace oceniał artysta plastyk Wacław Jagielski. Miejsce I i nagrodę główną (kamerę DVD)  zdobyła uczennica Gimnazjum w Mystkowie Sabina Rolka. Prace plastyczne zostały wyeksponowane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zaś plakat nagrodzony I miejscem został wydrukowany i rozpowszechniony na terenie szkół i innych instytucji
publicznych. Sukces naszej uczennicy w konkursie plastycznym to jeden z wymiernych efektów udziału Gimnazjum w Mystkowie w latach 2011- 2012 w projekcie „Aktywnie w przyszłość”, w ramach którego uczniowie mieli m.in. warsztaty plastyczne ze znanymi artystami.

„Poznaję świat”

Szkoła Podstawowa w Mystkowie realizowała w roku szkolnym 2012/2013 projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Był  on współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Poznaję świat”. Były to zajęcia edukacyjne z wychowania obywatelskiego, bezpieczeństwa, podróżniczo-przyrodnicze oraz artystyczno-historyczne dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Obejmowały także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i nauk społecznych. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju indywidualnego młodych obywateli  oraz zwiększenia ich świadomości obywatelskiej. Uczniowie w formie zabawy i swobodnej dyskusji uczyli się praw ekonomicznych, zarządzania środkami finansowymi, zachowań przedsiębiorczych niezbędnych w karierze zawodowej, praw obywatelskich, struktury państwa. Uczestniczyli też w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Część zajęć była realizowana, np. w Kredyt Banku i prowadzona przez bankowców, a dotyczyła obrotu pieniędzmi i działalności banków.Inne zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, a dotyczyły  innowacji i nowych technologii.  Zajęcia prowadził pracownik Parku Technologicznego Brainvile, który w bardzo ciekawy i prosty sposób przekazywał wiedzę swoim słuchaczom. Lekcje historii i sztuki były prowadzone między innymi w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter, Miasteczku Galicyjskim i cieszyły się wielkim zainteresowaniem  dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie geografii uczyli się w Restauracji Bohema w myśl przysłowia: „Przez żołądek do serca”. Owszem przez żołądek, tyle że do głowy. Dzieci jadły przygotowane na tę okazję potrawy z różnych stron świat. Dodatkowo były one opisywane przez pracowników restauracji. Uczniowie, w ramach relaksu,  oglądali filmy w kinie Sokół. Dodatkowo trenowali tenis ziemny pod okiem trenera.Wszystkie zajęcia tworzyły pewien interdyscyplinarny moduł, łączący różne dziedziny nauki, obejmując swoją tematyką różne przedmioty. Odbywały się w różnym czasie, jednak do siebie nawiązywały. Opierały się one na autorskim programie edukacji SIS ERAZMUS.

Święto Patrona Szkoły

12 listopada (środa) 2014 r.

Program obchodów Święta Patrona Szkoły w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

godz. 845 - Zbiórka przed szkołą

godz. 850 - Wymarsz z pocztem sztandarowym

do kościoła

godz. 900 - Msza Święta

godz. 1000 - Przemarsz na cmentarz,

złożenie wiązanki na grobie Patrona Szkoły

godz. 1030 - Uroczysta akademia

- Wręczenie nagród w konkursach o Patronie


godz. 1120 - Występ zespołu „Mali Mystkowianie„

Godz. 1200 - Poczęstunek przygotowany przez Radę

Rodziców

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE