Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie

im. ks. prof. Piotra Poręby

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności

PDF
Spis treści
Aktualności
Dzień Otwarty
Wszystkie strony

PLAN LEKCJI

 

  • Zgodnie z Zarządzeniem  Wójta  Gminy, 10 września 2014 roku mija termin składania wniosków o przyznanie  pomocy na zakup podręczników szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2014/2015 w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom  w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej. W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

  • W sekretariacie szkoły są do pobrania wnioski do Wójta Gminy o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne). O pomoc mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie, których dochód w rodzinie  za miesiąc sierpień nie przekracza 456 zł netto/osobę. Wnioski  wraz z załącznikami należy dostarczyć  do Urzędu Gminy Kamionka Wielka pokój nr 6 do 15 września 2014 roku.

 

  • Od września 2014 roku na prośbę rodziców organizujemy zajęcia z logopedą oraz uruchamiamy w szkole świetlicę. W związku z dostosowaniem czasu pracy świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci i rodziców, prosimy o wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do świetlicy.  Kartę zapisu (pobierz) można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły: http://www.szkola.mystkow.net

    Kartę zapisu prosimy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres e-mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

==================

 

Uczeń naszej szkoły Wojciech Basiaga laureatem konkursu tematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego

,,Taki to mroczny czas” – 70 rocznica Powstania Warszawskiego

W 2014 roku przypada 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego jednego z największych czynów zbrojnych, którego celem było wyzwolenie spod niemieckiej okupacji. Aby przypomnieć zmagania o wolną Polskę, Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz z IV LO im. K.K. Baczyńskiego w Olkuszu, zorganizowało konkurs dla uczniów gimnazjum pt. „Taki to mroczny czas”. Honorowy patronat nad konkursem objął Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. W konkursie wziął udział uczeń II klasy Gimnazjum w Mystkowie – Wojciech Basiaga. Po szkolnych eliminacjach zakwalifikował się do etapu rejonowego. Ten odbył się 7 stycznia w Krakowie, a Wojtek uzyskał jeden z najlepszych wyników. Kolejny etap – wojewódzki – odbył się 4 marca w Olkuszu. Tym razem Wojtek był bezkonkurencyjny. Na 140 punktów możliwych do zdobycia, uzyskał 123, co dało mu tytuł laureata i zdobywcy I miejsca. Uroczyste zakończenie konkursu „Taki to mroczny czas” i rozdanie nagród odbyło się 3 kwietnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nie zabrakło na nim głównego bohatera. Wojtkowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jednocześnie gratulujemy i składamy podziękowania za opiekę naukową i przygotowanie uczniów do konkursu Pani Joannie Pałka.

====================================

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/14
ZSP-G w Mystkowie

Początek roku szkolnego

2 września 2013 r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2013 r.

Święto Patrona Szkoły

12 listopada 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2013 r. – 1 stycznia 2014 r.

I semestr

2 września 2013 r. – 31 stycznia 2014 r.

II semestr

3 lutego – 27 czerwca 2014 r.

Śródroczna konferencja klasyfikacyjna

30 stycznia 2014 r.

Ferie zimowe

3 lutego - 16 lutego 2014 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

17 – 22 kwietnia 2014 r.

Sprawdzian

1 kwietnia 2014 r. (wtorek), godz. 9:00

Egzamin gimnazjalny

a) część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 r. (środa)

-  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 r. (czwartek)

-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

-  z zakresu matematyki - godz. 11:00

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 r. (piątek)

-  na poziomie podstawowym - godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Roczna konferencja klasyfikacyjna

24 czerwca 2014 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

Wakacje

28 czerwca – 31 sierpnia 2014 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 

 

 

 

1 kwietnia 2014 r. – dla klas I – V SP

23 – 25 kwietnia 2014 r. – dla klas I i II G

2 maja 2014 r. (piątek)

20 czerwca 2014 r. (piątek)

Spotkania z rodzicami

17 września 2013 r.

19 listopada 2013 r.

30 stycznia 2014 r.

1o kwietnia 2014 r.

16 czerwca 2014 r.

Dni otwarte szkoły

21 marca 2014 r.

25 czerwca 2014 r.

Dni wolne

1 listopada - Wszystkich Świętych - piątek
11 listopada - Święto Niepodległości - poniedziałek
6 stycznia - Trzech Króli - poniedziałek
1 maja - Święto Pracy – czwartek

19 czerwca – Boże Ciało - czwartek

Rajd Gimnazjalisty

maj / czerwiec 2014r.

Prezentacje uczniów ZSPG w Mystkowie

Moja mała ojczyzna.............. Moja szkoła ................ Poznaj moją szkołę ....................Nasza szkoła..................... Moja szkoła

=============================================================================

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie jest jedną z dziewięciu szkół położonych na terenie malowniczej gminy Kamionka Wielka. Składa się z Oddziału Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół liczy 209 uczniów. Granice obwodu w przypadku uczniów stanowią wsie: Mystków oraz część sołectwa Mszalnica. Szkoła dysponuje dwoma pracowniami komputerowymi, bogato wyposażoną biblioteką,  pełnym dostępem do Internetu z każdego miejsca na terenie szkolnym oraz nową pracownią językową. Szkoła posiada salę gimnastyczną, która służy też do uroczystości, akademii, zabaw i szkolnych imprez.

Dla dzieci chcących rozwijać swoje uzdolnienia, proponuje szeroką ofertę edukacyjną. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dodatkowych. Oferowane zajęcia można podzielić na kilka bloków: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań - praca z uczniem zdolnym, zajęcia artystyczne, sportowe.

Szczególnie uroczyście obchodzone są w naszej szkole: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Edukacji Narodowej, Święto Patrona Szkoły, Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 maja, Dzień Babci, Dzień Matki,  Dzień Wiosny, Dni Biblioteki, Wigilia, Dzień Dziecka, Biegi Przełajowe o Puchar Dyrektora i Przewodniczącego Rady Rodziców. Na ważniejszych uroczystościach swą obecnością zaszczycają nas przedstawiciele środowisk ważnych dla funkcjonowania szkoły, członkowie władz gminnych i oświatowych, sponsorzy.

Pierwsze wzmianki o szkole w Mystkowie pochodzą z roku 1539. Była to szkoła parafialna. W 1889 roku Krajowa Rada szkolna wydała dokument dotacyjny, na mocy którego utworzono szkołę filialną dla Mystkowa i Mszalnicy. W roku 1891 wynajęto u Barona Brudnickiego część budynku folwarcznego, którą zamieniono potem na izbę lekcyjną, potem adaptowano dalsze pomieszczenia na sale lekcyjne. Warunki jednak były bardzo trudne. Starania o budowę nowej szkoły podjęto dopiero po II wojnie światowej. Młodzież szkolna wprowadza się do nowej szkoły 14 stycznia 1966 roku.
12 listopada 1994 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia ks. prof. Piotra Poręby. O wyborze na Patrona Szkoły zdecydowała przede wszystkim postawa księdza-pełna miłości i życzliwości do każdego człowieka, poświęcenia i wiary.
Dla społeczności mystkowskiej szkoły postać ks. prof. Piotra Poręby-człowieka, który nie ugiął się przed pokusami łatwego życia, ani przed trudnościami, które napotykał na swej drodze - stanowi wzór do naśladowania.
Obierając sobie za Patrona księdza profesora w sposób szczególny zaprosiliśmy Boga, wraz z jego ewangelią w progi szkoły. Wybór ten jest zaszczytem, ale również zobowiązuje.

Ks. prof. Piotr Poręba,   mystkowianin, absolwent miejscowej szkoły powszechnej, założyciel Katedry Pedagogiki Rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Słowa Platona „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre” stały się bliskie uczniom naszej szkoły i wszelkim działaniom wychowawczym podejmowanym przez całą społeczność szkolną. Szkołę łączą silne więzy współpracy z Rodzicami i Parafią. To sprawia że oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uniwersalnym systemem wartości oraz kontynuowaniu tradycji placówki.

Od 1 września 1999 roku, w związku z reformą edukacji, obok szkoły podstawowej, w budynku zaczęło funkcjonować też gimnazjum. W roku 2002 budynek przeszedł gruntowny remont oraz powołano Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych. Także  w ostatnich latach została wymieniona instalacja elektryczna w całym budynku oraz dokonano gruntownego remontu pomieszczeń szkolnych, piwnic, szatni, zainstalowano monitoring, wymieniono wyposażenie sal gimnazjalnych. Znacząco poprawiono estetykę terenu szkolnego. Utworzony został plac odpoczynku i rekreacji dla dzieci i młodzieży, nasadzone zostały liczne krzewy ozdobne na placu szkolnym i wokół szkoły.

Szkoła aktywnie wykorzystuje możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Bierze udział w licznych projektach. W minionych latach zorganizowane zostało szkolenia na terenie ZSPG w Mystkowie dla 12 nauczycieli szkoły „Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie wykorzystania technologii informacyjnej”. Szkolenie realizował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Małopolski Ośrodek Szkoleniowy. Obejmowało zagadnienia z zakresu komputera, Internetu i multimediów w dydaktyce. Kurs trwał 10 tygodni, razem 80 godzin. Od października 2010 do kwiecień 2011 realizowany był projekt unijny „Szansa na lepszą przyszłość młodzieży z gimnazjów w Kamionce Wielkiej” (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy III gimnazjum z zakresu edukacji matematyczno - przyrodniczej, humanistycznej i językowej oraz orientacja zawodowa i pierwsza pomoc dla uczniów klas gimnazjalnych). Nasza szkoła bierze udział od 2008 roku w programie „Szklanka mleka”, dzięki któremu każdy uczeń szkoły podstawowej otrzymuje trzy razy w  tygodniu  bezpłatnie kartonik białego mleka. Od 2009 roku bierzemy także udział w programie „Owoce w szkole” – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej otrzymują porcje warzyw i owoców. Program ma na celu kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród dzieci już od najmłodszych lat. Najzdolniejsi uczniowie brali udział w projekcie „Diament”.  W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Mystkowie realizował kilka projektów dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Projekty zrealizowane w roku szkolnym 2012/2013:

„Aktywnie w przyszłość"

W roku szkolnym 2012/2013 zakończyliśmy realizację projektu „Aktywnie w przyszłość", w którym brali udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum. Projekt edukacyjny realizowany był od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku W ramach projektu realizowane były następujące grupy zajęć:

Moduł I - Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami posiadającymi opinię z  poradni lub zaświadczenie  od nauczyciela o trudnościach w nauce.

* Moduł II -  Pozalekcyjne warsztaty grupowe, w tym:

•warsztaty z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w tym ICT,

•warsztaty z przedmiotów humanistycznych w tym z języka obcego.

* Moduł III - Kółka zainteresowań: koło młodych przyrodników, matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, dziennikarskie, językowe – j. angielski, historyczne, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, plastyczno-fotograficzne.

* Moduł IV - Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. Uczniowie mieli możliwość korzystania z zajęć grupowych i indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym.

Kilkunastu uczniów gimnazjum brało udział w wyjazdowych warsztatach multimedialnych i plastycznych. Zajęcia prowadzone były w profesjonalnych warsztatach dziennikarskich i pracowniach plastycznych.

Wszystkie zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Większość uczniów uczestniczyła w kilku kółkach zainteresowań, także w soboty. Udział naszej szkoły w  projekcie „Aktywnie w przyszłość” pozwolił na  nieodpłatne otrzymanie  pracowni językowej, pracowni komputerowej (15 laptopów wraz z oprogramowaniem), tablicy interaktywnej, radiomagnetofonów, kamery cyfrowej oraz wielu  pomocy dydaktycznych do prowadzenia warsztatów i kółek zainteresowań.

Łącznie gimnazjum w Mystkowie otrzymało pomoce dydaktyczne o wartości 73 tys. złotych. Uczniowie  gimnazjum w ramach kółka przyrodniczego  mogli wyjechać na dwu dniową bezpłatną wycieczkę „Ojców-Pieskowa Skała-Kraków”  oraz  w „Pieniny”( Zamek w Niedzicy, spływ Dunajcem, Palenica).

Uczestnicy koła językowego wyjechali nieodpłatnie nad Morze Bałtyckie na dziesięciodniowy obóz językowy. W maju 2012 roku gimnazjaliści
uczestniczyli w trzydniowej wycieczce do Warszawy (Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Techniki, Łazienki, Centrum Kopernik-laboratoria biologiczne, chemiczne, fizyczne, Niebo Kopernika –planetarium, Pałac na Wodzie, Starówka, Wilanów, Stadion Narodowy). Każdy uczeń biorący udział w projekcie „Aktywnie w przyszłość” otrzymał wyprawkę: pendrive, zeszyty, piórnik, plecak, artykuły piśmiennicze.

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA  1

Sądeckie TV: "Aktywnie w przyszłość" - RELACJA 2

Sądeckie TV - relacja 3

Realizacja projektu pozwoliła szkole pozyskać wiele ciekawych pomocy i materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane także po zakończeniu projektu na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej.

 


„Moja Natura”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013 uczniowie Gimnazjum w Mystkowie wzięli udział w Powiatowym Programie Edukacji Ekologicznej młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowosądeckiego „Moja Natura”, przygotowanym przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu.

W ramach projektu szkoła otrzymała książki edukacyjne „Moja Natura”, a we wrześniu  2012r. brała udział w warsztatach edukacyjnych realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Tematyką zajęć były: zagrożenia naturalne związane z ruchami Ziemi, zjawiskami meteorologicznymi, działalnością człowieka oraz sposoby zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń (gospodarka odpadami, gospodarka ściekowa).

W ramach projektu zorganizowana była również wycieczka edukacyjna do wybranych obszarów Natura 2000 ustanowionych w obrębie powiatu nowosądeckiego. Tematem wycieczki była prezentacja obszarów, które są ostoją gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. 11 października 2012 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Łabowej. Ponadto zorganizowany został Powiatowy Konkurs Ochrony Środowiska i Ekologii – konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o obszarze Natura 2000. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i podstawowych zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska. W dniu 16 listopada 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na plakat "Moja Natura". Prace oceniał artysta plastyk Wacław Jagielski. Miejsce I i nagrodę główną (kamerę DVD)  zdobyła uczennica Gimnazjum w Mystkowie Sabina Rolka. Prace plastyczne zostały wyeksponowane w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, zaś plakat nagrodzony I miejscem został wydrukowany i rozpowszechniony na terenie szkół i innych instytucji
publicznych. Sukces naszej uczennicy w konkursie plastycznym to jeden z wymiernych efektów udziału Gimnazjum w Mystkowie w latach 2011- 2012 w projekcie „Aktywnie w przyszłość”, w ramach którego uczniowie mieli m.in. warsztaty plastyczne ze znanymi artystami.

„Poznaję świat”

Szkoła Podstawowa w Mystkowie realizowała w roku szkolnym 2012/2013 projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ERAZMUS. Był  on współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Poznaję świat”. Były to zajęcia edukacyjne z wychowania obywatelskiego, bezpieczeństwa, podróżniczo-przyrodnicze oraz artystyczno-historyczne dla dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej. Obejmowały także warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii i nauk społecznych. Zajęcia przyczyniły się do rozwoju indywidualnego młodych obywateli  oraz zwiększenia ich świadomości obywatelskiej. Uczniowie w formie zabawy i swobodnej dyskusji uczyli się praw ekonomicznych, zarządzania środkami finansowymi, zachowań przedsiębiorczych niezbędnych w karierze zawodowej, praw obywatelskich, struktury państwa. Uczestniczyli też w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Część zajęć była realizowana, np. w Kredyt Banku i prowadzona przez bankowców, a dotyczyła obrotu pieniędzmi i działalności banków.Inne zajęcia odbywały się w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, a dotyczyły  innowacji i nowych technologii.  Zajęcia prowadził pracownik Parku Technologicznego Brainvile, który w bardzo ciekawy i prosty sposób przekazywał wiedzę swoim słuchaczom. Lekcje historii i sztuki były prowadzone między innymi w Domu Gotyckim, Galerii Marii Ritter, Miasteczku Galicyjskim i cieszyły się wielkim zainteresowaniem  dzieci i młodzieży. Nasi uczniowie geografii uczyli się w Restauracji Bohema w myśl przysłowia: „Przez żołądek do serca”. Owszem przez żołądek, tyle że do głowy. Dzieci jadły przygotowane na tę okazję potrawy z różnych stron świat. Dodatkowo były one opisywane przez pracowników restauracji. Uczniowie, w ramach relaksu,  oglądali filmy w kinie Sokół. Dodatkowo trenowali tenis ziemny pod okiem trenera.Wszystkie zajęcia tworzyły pewien interdyscyplinarny moduł, łączący różne dziedziny nauki, obejmując swoją tematyką różne przedmioty. Odbywały się w różnym czasie, jednak do siebie nawiązywały. Opierały się one na autorskim programie edukacji SIS ERAZMUS.